KOKEET/TESTIT PETITEILLE

 

 

DRAJ

DRAJ kokeen säännöt PDF

HUOM!
Suomen Kennelliitto on hyväksynyt Suomen Bassetkerhon alaisille roduille, eli basseteille ja saukkokoirille osallistumisoikeuden DRAJ/DKAJ kokeisiin 1.8.2008 alkaen ja muuttanut näiltä osin sääntöjä (4 §).

Lisäksi kennelliitto on hyväksynyt Suomen Bassetkerhon alaisille roduille omat palkintosijoihin oikeuttavat pisterajat:

AVO 1 55 p. AVO 2 45 p. AVO 3 35 p.
VOI 1 60 p. VOI 2 50 p. VOI 3 40 p.

nämä lisätään sääntöjen § 13.2 ja ohjeisiin kohtaan 3.2.

Vielä on hyväksytty erityisohje arvostelua varten:
Suomen Bassetkerho ry:n alaiset rodut ovat hitaasti ajavia koiria. Arvioitaessa koiran haukun ääntä, on sen tärkein ominaisuus kuuluvuus. Herättely saa olla runsaampaakin kuin dreevereillä, mutta sen tulee selvästi erottua ajohaukusta.

Koirat eivät pääsääntöisesti käytä ilmavainua. Ilmavainun käyttäminen tai käyttämättä jättäminen eivät ole virheellisiä ominaisuuksia.

Sääntöjen vaatima rotujärjestön jäsenyys on jatkossa Suomen Dreeverijärjestön TAI Suomen Bassetkerhon jäsenyys.

Tuomareina voivat toimia vain DRAJ/DKAJ tuomarioikeudet omaavat henkilöt tai sääntöjen mukaiset kurssin käyneet harjoittelijat. Kaikilta muista koemuodoista tulevilta tuomareilta vaaditaan kurssi ja sen jälkeen kaksi harjoittelua virallisissa kokeissa.

MEJÄ

Metsästyskoirien jäljestämiskokeen tarkoituksena on selvittää koiran kyky seurata haavoittuneen riistäeläimen verijälkeä.

Mejä säännöt PDF

Kokeesta  
Lisää kokeesta
Suomen Metsästysjäljestäjät ry

 

TAIPPARIT (epävirallinen)

tulossa

KARHUKOE

Tulossa...