ROTUKUVAUS JA HISTORIA

Kuva: Kati Grön
Kuva: Kati Grön

PBGV on kotoisin Vendéen maakunnasta Ranskasta, läntiseltä rannikolta etelään Loiresta. Tarkkaa alkuperää rodusta, joka on peräisin 1600-luvulta, ei tiedetä, vaikkakin oletetaan, että toiset Griffon rodut Vendéenin alueella näyttelevät suurta osaa sen esihistoriassa.

Griffon Vendéenissä on neljä eri muunnosta: Grand Griffon Vendeen, Grand Briquet, Grand Basset ja pienin neljästä, Petit Basset. Alkujaan gbgv ja pbgv jalostaminen keskenään oli yleistä ja niillä oli sama rotumääritelmä, silloin olivat pbgvt matalaraajaisia ja liian raskasrunkoisia koiria, jotka juuttuivat maastoon ja väsyivät, Neljäkymmentä luvulla heräsi monen pienriistan metsästäjän toive saada pieni koira, jolla olisi ison koiran ominaisuudet..Grandien ja petittien yhistäminen päättyi vuonna 1972 . Tästä grandin ja petitin ja yhdistämisestä johtuen syntyi ja syntyy vieläkin grandipentueissa petittejä ja päin vastoin Tämän jälkeen PBGV nimi ja rotumääritelmä vahvistettiin vuonna 1976 Abel Dezamyn laatimana. Tätä rotutyyppiä kuvaa seuraava ranskalaisen P. Daubignen lausunto: Pbgv ei ole enää petit vendeen, jonka korkeutta on yksinkertaisesti vähennetty, vaan petit basset, jota on pienennetty harmoonisesti ja jolla on luonnollisesti kaikki metsästykseen vaadittavat henkiset ominaisuudet. Se on ketterä ja tarmokas, mikä sallii sitä oikeutetusti kutsuttavan griffon vendeeniksi. Pbgvt ovat Ranskassa erittäin suosittuja ja se onkin näistä levinnein ja suosituin muunnos ympäri maailman näyttely-ja seurakoirana. Suomeen ensimmäinen pbgv SF&S MVA Jomil Isabel saapui Englannista vuonna 1977,  Suomessa on rekisteröity sen jälkeen kaikkiaan 1529 petittiä.


Pbgv on matalaraajainen ajava koira, jonka käyttö metsästyskoirana on pystytty säilyttämään hyvin näihin päiviin asti ja se on erittäin suosittu näyttely- ja seurakoirana ympäri maailman. Huolimatta tästä matalaraajaisuudesta, se on päättäväinen ja kovasti työskentelevä rotu, jonka sallitaan ajavan Suomessa vain jänistä ja kettua. Luontaisen metsästysviettinsä ansiosta se on erinomainen kumppani metsästäjälle ja saatuaan vainun se ajaa innokkaasti ja pelottomasti kunnes on jäljestänyt saaliin. Taitavana ja sosiaalisena ajajana se pystyy myös työskentelemään hyvin laumassa. Kotimaassaan Ranskassa koiria käytetään kanien ja jänisten ajamiseen pusikoista ja risukkoisista maastoista avoimille paikoille, jossa metsästäjät pääsevät ne ampumaan, tyypillisellä valkoisella hännänpäällään petitti ilmaisee metsästäjälle olinpaikkansa pusikoissa ja ryteiköissä.Suomessa petitit ovat useimmiten seurakoirina, kuitenkin metsästysominaisuudet on pystytty säilyttämään rodussa, näyttelylinjaisetkin petitit ovat osoittautuneet erinomaisiksi ajajiksi. Petitit viisaina ovat hyvin koulutettavissa moniin harrastuksiin, kuten pienriistan metsästykseen, metsästyskoirien jäljestämiskokeeseen, dreevereiden ajokokeeseen ja lisääntyvässä määriin agilityyn ja tottelevaisuuskokeisiin löytyy jatkuvasti yhä enemmän innostuneita harrastajia. Näyttelykehissä pbgvt on esiintyneet menestyksellä jo vuosikymmeniä. Pbgv on sosiaalinen, ystävällinen ja iloinen, joka tekee siitä erinomaisen myös terapiakoirana.

Pbgv on erittäin viisas koira, ja koska se on myös itsepäinen, ja luulee ja uskoo olevansa pomo perheessä, niin ongelmia ilmenee, kun omistajat eivät ole yhtä vahvoja luonteeltaan. Pbgv:t tulevat toimeen hyvin lasten kanssa ja ovat erittäin ystävällisiä vieraille. Ollessaan tylsistynyt ja yksinäinen, pbgv keksii ihan omaa viihdykettään, mutta antamalla koiralle päivittäin riittävästi liikuntaa ja yhteistä toimintaa sekä erilaisia leluja ja kaikenlaista pureskeltavaa ja muita virikeleluja sekä tarjoamalla sille turvallisen elinympäristön voidaan estää ja poistaa mahdolliset ongelmat. Pbgv, jolle annetaan riittävä määrä henkistä ja fyysistä harjoittelua, johon kuuluu myös vahva johtajuus omistajalta, harvemmin joutuu kaikkiin ei toivottuihin ongelmiin ja pahantekoihin.

Pbgv, jota usein kuvataan onnellisena rotuna voittaisi luultavasti ensimmäisen palkinnon luonneasteikossa. Ne ovat viehättäviä, koomisia, ulospäin suuntautuneita, ahneita, iloisia, älykkäitä, itsepäisiä, kuitenkin aina halukkaina miellyttämään. Kaikista näistä luonteenpiirteistä johtuen se on niin ihastuttava ja rakastettava rotu ja nämä ominaisuudet vetoavat niiden omistajiin, joista tulee rodun palvojia ja loppuiäkseen uskollisia tälle rodulle. Rotu on kuitenkin edelleenkin melko harvinainen ja tuntematon suuremmalle osalle yleisöä.

Kuva: Kati Grön