ROTUMÄÄRITELMÄ     Suomen Kennelliitto PDF

Ryhmä:
FCI:n numero: 67
Hyväksytty: FCI 15.10.1999
SKL-FKK 27.6.2001

Alkuperämaa: Ranska

KÄYTTÖTARKOITUS: Rotu on tarkoitettu lähinnä jäniksen metsästykseen, mutta soveltuu myös muulle riistalle. Paholainen maastossa, enkeli kotioloissa, sellainen on bassettimme. Intohimoinen metsästäjä, jonka tulee jo nuorena tottua luoksetuloon. Erinomainen apulainen metsästettäessä aseen kanssa keskikokoisilla maa-alueilla.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Petit basset griffon vendeenillä oli kauan sama rotumääritelmä kuin grand bassetilla, ainoana erona oli säkäkorkeus (34 - 38 cm). Tämä käytäntö ei kuitenkaan ollut hyvä, sillä koirat olivat osittain käyräraajaisia ja lähes yhtä raskaita kuin grand bassetit. Tästä syystä M. Abel Dezamy laati niille erilliset rotumääritelmät. Eroa selventääkseen Paul Daubigné kirjoitti: ”Petit bassettia ei saada aikaan pienentämällä yksinkertaisesti vain korkeutta, vaan pienentämällä sopusuhtaisesti mittasuhteita ja kokoa. Koiralla on luonnostaan kaikki metsästysinnon edellyttämät ominaisuudet”. Petit bassettien joukkue voitti ensimmäisen Ranskan mestaruuden jäniksenajossa.

YLEISVAIKUTELMA: Pieni, eloisa ja voimakas koira, jolla on hieman pitkänomainen runko. Häntä on ylväästi pystyssä. Karvapeite on karkeaa ja pitkää, ei liioiteltua. Pää on ilmeikäs. Korvalehdet ovat selvästi sisäänpäin kiertyneet, pitkäkarvaiset ja silmien tason alapuolelle kiinnittyneet, eivät liian pitkät.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Intohimoinen metsästäjä, rohkea, rakastaa ryteikköjä ja pensaikkoja. Sävyisä, mutta omapäinen ja kiihkeä.

 

PÄÄ

KALLO-OSA: Hieman kaareutuva, vain hieman pitkänomainen, ei kovin leveä, hyvin meislautunut silmien alta; niskakyhmy on melko kehittynyt.

OTSAPENGER: Otsauurre on erottuva.

KIRSU: Selvästi erottuva ja hyvin kehittynyt; sieraimet ovat avoimet. Kirsun väri on musta, poikkeuksena valko-oranssit yksilöt, joilla ruskea kirsu on sallittu.

KUONO-OSA: Huomattavasti lyhyempi kuin grand bassetilla, kuitenkin hieman pitkänomainen ja suora. Kuononkärki on neliömäinen.

HUULET: Runsaiden viiksien peittämät.

PURENTA: Leikkaava.

SILMÄT: Melko suuret ja älykäsilmeiset. Silmänvalkuaiset tai sidekalvo eivät saa näkyä. Silmien yläpuolella eteen sojottavat kulmakarvat eivät saa peittää silmiä. Silmien värin tulee olla tumma.

KORVAT: Taipuisat, kapeat, ohuet, pitkäkarvaiset, hieman soikeakärkiset ja selvästi silmien tason alapuolelle kiinnittyneet. Korvalehdet kiertyvät sisäänpäin; eivät ulotu aivan kuonon kärkeen.

KAULA: Pitkä, vahva, lihaksikas ja tyvestään voimakas. Ei löysää kaulanahkaa. Pään asento on ylväs.

 

RUNKO

SELKÄ: Suora ja hyvin kiinteä.

LANNE: Lihaksikas.

LANTIO: Lihaksikas ja melko leveä.

RINTAKEHÄ: Ei liian leveä. Melko syvä, ulottuu kyynärpäiden tasolle. Kyljet ovat kohtalaisen pyöreät.

HÄNTÄ: Ylös kiinnittynyt, melko lyhyt ja tyvestään melko paksu, ohenee tasaisesti kärkeä kohti; asennoltaan sapelimainen.

RAAJAT: Vahvaluustoiset, kuitenkin suhteessa koiran kokoon.

 

ETURAAJAT

LAVAT: Sileät, viistot ja hyvin runkoon kiinnittyneet.

OLKAVARRET: Hyvin kehittyneet.

RANTEET: Vain hieman erottuvat.

KÄPÄLÄT: Eivät liian voimakkaat. Päkiät ovat kestävät, varpaat hyvin tiiviisti yhdessä ja kynnet vahvat. On toivottavaa, että päkiät ovat hyvin pigmentoituneet.

 

TAKARAAJAT

REIDET: Lihaksikkaat ja vain hieman pyöristyneet.

KINTEREET: Melko leveät, hieman kulmautuneet, eivät koskaan täysin suorat.

KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Hyvin vapaat ja vaivattomat.

NAHKA: Melko paksu, kolmivärisillä yksilöillä usein marmoroitunut. Ei löysää kaulanahkaa.

 

KARVAPEITE

KARVA: Karkeaa, ei liian pitkää, ei koskaan silkkistä eikä villavaa.

VÄRI: Musta valkoisin läiskin (valkoinen ja musta); musta kellanruskein merkein (musta ja kellanruskea); musta hiekanruskein merkein; kellanruskea valkoisin läiskin (valkoinen ja oranssi); kellanruskea, jossa musta mantteli ja valkoiset läiskät (kolmivärinen); kellanruskea mustin karvankärjin; hiekanruskea mustin karvankärjin ja valkoisin läiskin; hiekanruskea mustin karvankärjin. Perinteisesti käytetyt värien nimitykset ovat riistanväri, sudenväri, mäyränväri ja villisianväri.

 

KOKO

SÄKÄKORKEUS: 34 - 38 cm, 1 cm:n poikkeama on sallittu.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.

Pää: Liian lyhyt pää; tasainen kallo; pigmentinpuute kirsussa, huulissa tai silmäluomissa; lyhyt kuono; tasapurenta; vaaleat silmät; ylös kiinnittyneet, pitkät, riittämättömästi kiertyneet tai puutteellisesti karvoittuneet korvat.

Runko: Liian pitkä tai liian lyhyt; sopusuhtaisuuden puute; ei riittävän kiinteä ylälinja; viisto lantio

Häntä: Normaalista poikkeava

Raajat: Riittämätön luusto; kulmausten puuttuminen; hajavarpaiset käpälät

Karvapeite: Harva tai hienolaatuinen

Luonne: Arkuus.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Puutteellinen tyyppi; ylä- tai alapurenta; herasilmä tai keskenään eriväriset silmät; puutteellinen rintakehän tilavuus eli alaosaa kohti kapeneva rintakehä; koukkuhäntä; käyrät tai osittain käyrät eturaajat; villava karvapeite; kauttaaltaan musta tai valkoinen väritys; huomattava pigmentinpuute; muu kuin rotumääritelmän sallima säkäkorkeus; näkyvä invalidisoiva vika; anatomiset epämuodostumat; pelokkuus tai aggressiivisuus.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.